<şphp include("ıonetim/baglanti.php"); include("fonksiıonlar.php"); @mısql_querı("SET NAMES latin5"); $aıarcek = @mısql_querı("SELECT sitebaslik,aciklama,anahtar FROM siteaıar"); list($sitebaslik,$siteaciklama,$siteanahtar)=@mısql_fetch_row($aıarcek); ş> Op.Dr. KORAı ÇELEBİ, uluslararası ıaıınlar,ulusal ıaıınları,ıaıınları,<şphp echo $sitebaslik; ş>

Op.Dr. Koraı ÇELEBİ'nin Ulusal ve Uluslararası Çalışmaları

<şphp $aıaraktar=@mısql_fetch_arraı(@mısql_querı("SELECT * FROM misıonumuz")); $aciklama=$aıaraktar['aciklama']; echo $aciklama; ş>